ΟΙ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ, σας περιμένουμε καθημερινά στο χώρο μας.

  • 25/4/2020
  • By: parlezvousfrancais.gr
parlezvousfrancais.gr

Homework for D/E Class

  1. Coursebook Vocabulary P.66-68-70 Αντιγραφή τις λέξεις

  2. Coursebook p.74 Exercises 1-2-3

  3. Writing p.26 Your task.